Thursday, August 16, 2018

| PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK |

Anak-anak melihat contoh tauladan yang ditunjukkan oleh ibu bapa. Jika baik yang ditunjukkan oleh ibu bapa, maka baiklah anak itu. Jika ibu bapa tidak berakhlak mulia, bercakap kasar, tidak menghormati orang lain, maka anak-anak akan meniru apa yang dilihat dan akan berbuat perkara yang sama. Malahan karakter anak terbentuk dari dalam rahim ibu lagi. Sebab itulah penting bagi ibu sentiasa berakhlak mulia, membersihkan jiwa, tidak berprasangka buruk serta sering melakukan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Janganlah ibu terlalu sibuk dengan urusan keduniaan dan berada dalam keadaan stress.#UmmiPROFAZZ
#MembinaProfessionalHuffaz

No comments:

Post a Comment